Zaväzuje kresťana pomoc biednym?

Liberáli často útočia na konzervatívcov s argumentami o neochote sa prispôsobovať novým trendom, o zastaralom myslení, o xenofóbii a samozrejme rasizme. A to len preto, že konzervatívec odmieta prijímať všetko nové bez zdravej kritiky.

Najsilnejšie rezonuje otázka pomoci biednym, lebo ta triafa najviac do srdca a psychicky vydiera dobrosrdečného človeka. A správny kresťan ma dokonca povinnosť pomáhať biednym.

Mt 25,44 – Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“
Mt 25,45 – Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“

Ale nemýľte sa. Pomáhať biednym neznamená hlúpo a bez rozmyslu riskovať život zdravie a mnohé iné duchovne hodnoty svojich blízkych a okolia. Kristus od nás očakáva že budeme pomáhať blížnym. Ale každý môže obetovať iba svoj život, svoje zdravie, svoje peniaze…. Nikto, nikto nemá právo obedovať na oltár falošnej milosrdnosti život, zdravie, … niekoho iného.

Viacerí svätí a nie len svätí nezištne pomáhali ľuďom a obetovali svoje zdravie a neraz aj život v neľudských podmienkach pri starostlivosti o malomocných, neskôr pri morových nákazách. Mnohí takíto odvážni muži a ženy ochoreli a zomreli pri nezištnej pomoci. Nikto ale nikdy nebral chorých a biednych z miesta kde boli, aby ich premiestnili tam, kde boli zdraví a silní.

Matka Tereza išla do Indie, aby pomáhala v Indii. Ona sa nepokúšala presídliť biednych z Indie do Európy, aby sa tam o nich staral niekto iný. Veď to je nielen pokrytectvo a chrapúnstvo hrubého zrna, ale všeobecné ohrozenie. Naši liberáli vôbec nehodlajú pomáhať biednym v biednych oblastiach. Oni ich z nejakého dôvodu hádžu na krk obyčajným dobrosrdečným ľudom. Sami sa neangažujú pomáhať. Keby krajiny Európy chceli, tak by mohli pomáhať biednym bez toho, aby sem hnali množstvo imigrantov.
Rovnako je to aj s našimi bezdomovcami a ľuďmi v marginalizovaných oblastiach. Kresťan je povinný pomáhať ale to, čo nám dávkujú liberáli, to nie je pomoc. To je zneužívanie.

peniazePripomeňme si len jedno staré porekadlo: „Nedávaj hladnému ryby, ale nauč ho tie ryby loviť“. Preložme to dnešnej doby. „Nedávaj imigrantovi peniaze, ale nauč ho a umožni mu zarobiť si ich“.

A na záver… aký imigrant by mal chuť robiť keď dostáva cca 800€ mesačne len tak? Nie je tu niečo choré?

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *