ÚVO uložil niekoľkotisícovú pokutu štátnym rezervám, SŠHR mohla vybrať aj inú firmu ako Bonul

3.9.2021 (Webnoviny.sk) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) pokutu v objeme 12,5-tisíca eur za porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky na bezpečnostnú službu z roku 2019.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák ako druhostupňový správny orgán potvrdil prvostupňové rozhodnutie úradu v správnom konaní o uložení pokuty. Informovala o tom v piatok hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Porušené boli viaceré princípy

Z prvostupňového rozhodnutia úradu v správnom konaní, ktoré napadol verejný obstarávateľ rozkladom z 11. júna 2021, podľa úradu bolo zrejmé, že SŠHR kombináciou svojich konaní spôsobila, že v tomto verejnom obstarávaní mohol byť ako úspešný uchádzač vyhodnotený iný uchádzač ako Bonul, s.r.o.

„Tou kritickou kombináciou konaní SŠHR sa rozumie spôsob nastavenia podmienok zadávania zákazky a nepreskúmateľnosť krokov SŠHR pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a požiadaviek pre poskytnutie riadnej súčinnosti pred uzavretím zmluvy s uchádzačom Bonul,“ uviedol Hlivák.

„Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky porušil princípy transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania,“ priblížil predseda ÚVO.

Krátka lehota na predkladanie žiadostí

Porušenia podľa neho spočívali v tom, že SŠHR stanovila krátku lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, určila požiadavku na získanie certifikátov bez zabezpečenia spôsobu, formy a vymožiteľnosti súčinnosti zo strany obchodných spoločností oprávnených na vydávanie predmetných požadovaných certifikátov.

SŠHR zároveň nepožiadala uchádzača, ktorý bol nakoniec vyhodnotený ako úspešný, o vysvetlenie dokladov predložených za účelom preukázania splnenia podmienky účasti a nezaoberala sa preukázaním splnenia všetkých požiadaviek tohto uchádzača požadovaných vo fáze pred uzatvorením zmluvy.

„Všetky tieto porušenia mohli mať vplyv na výsledok postupu zadávania uvedenej zákazky,“ upozornil Hlivák.

Viac k témam: pokuta, porušenie zákona, zákon o verejnom obstarávaní
Zdroj: Webnoviny.sk – ÚVO uložil niekoľkotisícovú pokutu štátnym rezervám, SŠHR mohla vybrať aj inú firmu ako Bonul © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *