Samosprávy a iné subjekty môžu pripraviť projekty zamerané na znižovnie regionálnych rozdielov, získajú šesť miliónov eur

21.11.2021 (Webnoviny.sk) – Samosprávy a ďalšie subjekty zapojené do iniciatívy Európskej komisie Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) môžu na prípravu eurofondových projektov získať pomoc v objeme šesť miliónov eur.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) ako koordinátor iniciatívy na národnej úrovni vyhlásilo novú výzvu na podporu projektov pre tzv. dobiehajúce regióny v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Prvá výzva

Ako rezort v stredu informoval, ide o prvú zo série výziev na podporu prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie, prípadne začlenených do Plánu obnovy a odolnosti, ktoré majú byť podporené z protikrízového balíka REACT-EÚ.

O európske zdroje sa v nej môžu uchádzať kraje, mestá a obce, ako aj stredné odborné školy zahrnuté do Catching-up Regions. Z výzvy tak budú podporené iba projekty a aktivity na území Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Minimálna a maximálna výška príspevku, o ktorý sa dá uchádzať, nie je určená.

Prostriedky pôjdu aj na podporné aktivity

Z výzvy bude podporené obstaranie územnoplánovacích podkladov, ako je urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a územno-technické podklady, napríklad technické štúdie, súhrnné technické správy či podklady získané realizáciou geologických úloh.

Podpora je zameraná aj na získanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, ako aj regulačných plánov, vrátane dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, či územných štúdií zameraných na verejnú technickú a dopravnú infraštruktúru, verejné priestranstvá a krajinu a tiež realizačného projektu stavby. Prostriedky poskytnuté na projekt môžu zároveň ísť aj na jeho podporné aktivity, napríklad na mzdy spojené s realizáciou projektu.

Viac k témam: Catching-up Regions, Projekty, Samosprávy
Zdroj: Webnoviny.sk – Samosprávy a iné subjekty môžu pripraviť projekty zamerané na znižovnie regionálnych rozdielov, získajú šesť miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *