Prečo sa musíme zaujímať o históriu?

Ako v jednom článku správne poznamenal americký profesor histórie Peter N. Stearns, ľudia žijú v prítomnosti a prirodzene sa väčšinou sústredia na veci, ktoré ich čakajú v budúcnosti. História je však veda, ktorá sa zaoberá minulými dejmi. Napriek tomu je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá. Áno, historici nevykonávajú zložité lekárske zákroky, nestavajú diaľnice, či nechytajú zločincov. Historický výskum priamo nevytvára zisk a ani nezlepšuje naše pohodlie, preto má množstvo ľudí, hlavne technického zamerania, pochybnosti o reálnej užitočnosti tejto vedy. Aj za pomoci profesora Stearnsa v krátkosti zhrniem pár dôvodov pre potrebu histórie.

História nám pomáha porozumieť ľuďom a spoločenstvám – je ako úložisko informácií o ľudskom správaní a fungovaní spoločnosti. Ako hodnotíme vojnový stav, keď dnes žijeme v mieri? Ako chápeme vplyv technologických inovácií na život bežného človeka? Vždy vychádzame z informácií z historického výskumu. Vždy, keď sa snažíme pochopiť príčiny nejakého javu, musíme sa pozrieť do minulosti, či už je to dominancia nejakého politického subjektu v NR SR alebo konflikt v Sýrii. To je v podstate dôvod, prečo sa nemôžeme držať ďaleko od histórie: ponúka jedinú rozsiahlu dôkazovú základňu pre analýzu toho, ako jednotlivé spoločnosti fungujú, a o tom musia mať ľudia určité vedomosti jednoducho preto, lebo sú súčasťou nejakej spoločnosti.

História vytvára identitu – to je jeden z dôvodov, prečo jej vyučovanie podporujú všetky moderné národy. Historické údaje zahrňujú dôkazy o tom, ako sa vytvorili rodiny, rody, inštitúcie a celé krajiny a zároveň, ako si udržali súdržnosť. História, ktorá rozpráva národný príbeh s dôrazom na charakteristické črty a skúsenosti, vedie k pochopeniu spoločných hodnôt, spolupatričnosti a k záväzku národnej lojality.

História prispieva k porozumeniu morálnych hodnôt – jej štúdiom sa dostávame k príbehom jednotlivcov a konkrétnych situácií, ktoré nám umožňujú preskúšať náš vlastný zmysel pre morálku a zdokonaľovať ho. Inšpiráciou nám môžu byť ľudia, ktorí boli vystavení nepriaznivým vplyvom nielen v nejakých románoch, ale v reálnych historických situáciách. „História učí príkladom“ je fráza, ktorá opisuje toto využitie štúdia minulosti – štúdia nielen hrdinov, ktorí sa osvedčili, veľkých mužov a žien histórie, ktorí úspešne tvorili napriek morálnym dilemám, ale aj obyčajných ľudí, ktorí nás učia odvahy, usilovnosti alebo konštruktívneho protestu.

História nás inšpiruje – najmä mladí ľudia na vrchole svojich síl by mali nazrieť do minulosti a učiť sa od množstva výnimočných jedincov, ktorí dokázali veľké veci bez ohľadu na prekážky. Naši predkovia nám zanechali určité bohatstvo napríklad v podobe kultúry, či technologických vymožeností. Musíme sa snažiť toto bohatstvo zachovať a rozmnožiť tak, aby na nás boli naši predkovia hrdí.

Štúdium a výskum histórie zdokonaľuje praktické zručnosti – napríklad nás učí správne hodnotiť dôkazy, cez ktoré sa pokúšame vytvoriť čo najreálnejší obraz minulosti alebo nás učí posudzovať protichodné interpretácie triedením a spájaním relevantných argumentov. Tieto zručnosti sú pre súčasného bežného človeka mimoriadne dôležité zvlášť, keď musí čeliť masívnym vlnám manipulácií a dezinformáciam.

To je len niekoľko stručných dôvodov prečo si myslíme, že táto veda by nemala byť podceňovaná. V našich školských osnovách, ale aj vo voľnom čase pracujúceho človeka by určite mala mať svoje miesto.

 

Norman Rockwell, Our Heritage, 1950

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *