Poslanci prelomili veto prezidentky, minister vnútra dostane silnejšie právomoci k policajtom

23.11.2021 (Webnoviny.sk) – Parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej a schválil novelu zákona o štátnej službe. Silnejšie právomoci dostane minister vnútra vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení do funkcií nadriadeného.

Rovnako silnejšie právomoci bude mať generálny tajomník služobného radu. Za opätovné schválenie novely hlasovalo 83 poslancov zo 131 prítomných. Na prelomenie veta hlavy štátu bolo potrebných minimálne 76 hlasov.

Preradenie bez udania dôvodu

Novela stanovuje, že ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného previesť zamestnanca na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby. Ak to nie je možné, môže preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu.

Väčšie právomoci dostane aj generálny tajomník služobného úradu. Bude môcť odvolať vedúceho zamestnanca vo svojej riadiacej pôsobnosti bez uvedenia dôvodu iba so súhlasom príslušného ministra alebo vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Odvolanie z funkcie v bežnom prípade bude možné uskutočniť bezodkladne.

Poslanci zohľadnia pripomienky prezidentky

Prezidentka Zuzana Čaputová navrhovala, aby Národná rada SR pri opätovnom prerokovaní neprijala zákon ako celok. Poslanec Juraj Krúpa (OĽaNO) v rozprave povedal, že koalícia po prelomení veta príde ešte na tejto schôdzi parlamentu s pozmeňujúcim návrhom, ktorý zohľadní pripomienky hlavy štátu.

Hlava štátu napríklad poukázala na odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu k novele zákona, v ktorom sa hovorí o posilnení právomocí ministra vnútra SR vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení na funkciu nadriadeného. „Uvedené odôvodnenie nie je vecne správne, keďže návrh posilňuje právomoci aj ďalších verejných funkcionárov (minister spravodlivosti, riaditeľ SIS, riaditeľ NBÚ) a nielen vo vzťahu k policajtom,“ uviedla prezidentka.

Zmena oslabuje princípy politickej neutrality

Zuzana Čaputová tiež argumentovala, že schválená zmena zákona oslabuje princípy politickej neutrality a profesionality štátnej služby, a zároveň priamo mení obsah princípu stability štátnej služby. Ako poznamenala, zámerom princípu apolitickosti je eliminovať prepúšťanie štátnych zamestnancov z osobných či politických dôvodov, na ktoré je prostredie štátnej služby náchylné vzhľadom na politické cykly.

Podľa prezidentky zavedenie možnosti odvolania vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu môže byť vo svetle judikatúry Ústavného súdu SR v rozpore s viacerými ústavnými princípmi, najmä princípom právnej istoty. Zdôraznila, že dôležitým faktorom posúdenia schváleného zákona je skutočnosť, že Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby, vydala zásadné nesúhlasné stanovisko s návrhom na odvolávanie vedúcich zamestnancov bez udania dôvodu. Podľa stanoviska rady nová úprava priamo zasahuje do princípu stability a tým, že zavádza možnosť odvolania z funkcie vedúceho zamestnanca bez existencie zákonného dôvodu na odvolanie, spochybňuje právnu istotu vedúceho štátneho zamestnanca.

Viac k témam: Národná rada SR, zákon o štátnej službe
Zdroj: Webnoviny.sk – Poslanci prelomili veto prezidentky, minister vnútra dostane silnejšie právomoci k policajtom © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *