NEKONEČNÝ NÚDZOVÝ STAV

Vláda sa rozhodla vo večerných, až nočných hodinách dňa 26. apríla 2021, že nám chce aj naďalej “spríjemňovať” náš každodenný život. No ako čas ukázal, je evidentné, že ich forma a spôsob vládnutia má za cieľ jediné – devastovať skoro každého občana všetkými možnými spôsobmi, ktoré má táto vláda k dispozícii.

Argument z ich strany je zrejmý, a pri každej príležitosti aj verejne prezentovaný – tzv. pandémia koronavírusu. Hoci by sa dalo pracovať s plne racionálnymi, a zatiaľ aj verejne dostupnými faktami, ako napríklad doposiaľ vedcami neizolovaný vírus, či Mikasom doposiaľ nedisponujúce informácie o účinnosti tzv. ochranných pomôcok, ktoré sú ľudu vnucované, tak aj napriek tomu sa vďaka vláde, a za pomoci mainstreamových médií šíri neustále panika a strach. Príčinu nie je nutné dlho a náročne hľadať. Vďaka opakovanému vyhlasovaniu núdzového stavu je umožnené vláde lepšie kontrolovať občanov a pocit slobody, či demokracie postupne vymazávať z ich pamätí.

V normálnej a demokratickej krajine by sme boli svedkami toho, že parlament kontroluje vládu. No Slovensko je krajina zázrakov a deje sa presný opak. Je až proti zdravému rozumu, aby si vláda schvaľovala takýto dôležitý akt, čo núdzový stav jednoznačne je, len za zatvorenými dverami, a nie riadne v parlamente, bez ohľadu na to, či má alebo nemá táto vládna garnitúra v NR SR parlamentnú väčšinu. Parlament je tým pádom len akýmsi štatistom a názory opozičných poslancov sa, aj pri tak závažných obmedzeniach v rôznych podobách každodenného života človeka, neberú na ohľad.

Už mesiace sme svedkami neskutočnej trpezlivosti občanov Slovenska voči tzv. opatreniam, ktoré zaviedla táto vláda. Samozrejme sa medzi nimi nájdu aj takí občania, ktorí sa uspokoja s tým, že za nich budú myslieť mainsteamové média. Takýto neaktívny a neadekvátny prístup občanov je tragédiou pre našu prítomnosť, ale aj budúcnosť. Stratila sa hrdosť, česť, gramotnosť ako taká, vrátane toho, čo by malo byť pre každého z nás to najpodstatnejšie, a tým je vlastenectvo. Ľahkovážny prístup zo strany občanov vláde aktuálne umožňuje pripravovať a následne aj čoskoro prijať novodobé totalitné opatrenia, už ale nie vo forme vyhlášok, ale vo forme zákona. Mienim o novo pripravovanom protipandemockom zákone.

Dátum schválenia tohto zákona je našťastie ešte v nedohľadne. No aj napriek tomu na nám podarilo vďaka politickým reláciám zistiť, že človek ako taký skoro nezaeviduje rozdiel medzi tým, čo bolo platné doposiaľ v núdzovom stave ako takom a tým, keď už bude aplikovaný protipandemický zákon bez nutnosti vyhlasovania núdzového stavu. Týmto zákonom bude umožnené vláde nariaďovať pravidelné testovanie, ktoré nemá relevantnú perspektívu pre zachovanie zdravia a života občanov. Vzhľadom na to, že týmto zákonom nám dokonca vláda bude môcť zakazovať zhromažďovať sa, vrátane vychádzania po určitej hodine, či s vysokou pravdepodobnosťou aj plnohodnotne podnikať a pracovať, tak je evidentné, že rozdiel medzi súčasným obdobím a obdobím po prijatí protipandemického zákona, bude skoro neidentifikovateľný.

S určitosťou môžeme povedať, že pre vládu je aktuálny stav, kedy občanov Slovenska dostáva do neistoty z každej možnej perspektívy, absolútne dokonalý. Demagógia im vlastná, s ktorou každodenne pred verejnosť prichádzajú, im pomáha oddiaľovať naplnenie predvolebných sľubov, ktoré by občanom ako takým, v týchto ťažkých chvíľach, určite pomohli. Za aktuálnych okolností je náročné určiť aký dopad budú mať tieto tzv. opatrenia na naše životy, a na životy našich potomkov. S určitosťou sa dá skonštatovať, že to, čo malo platiť krátku dobu, platí zatiaľ na dobu neurčitú, no nie je vylúčené, že aj na dobu nekonečnú (∞).

Otázka, dokedy bude ľud trpezlivý, zostáva zatiaľ nezodpovedaná. Uvidíme dokedy.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *